Šta mladi misle o preduzetništvu u Srbiji?


14. mart 2012.
Beograd/ Srbija (PRObjave) - Većina mladih u Srbiji nije motivisana da se bavi preduzetništvom i ne planira svoju profesionalnu karijeru u toj oblasti. Ovo pokazuju rezultati istraživanja Građanskih inicijativa koje je sprovedeno u toku 2011. godine u 16 gradova i opština Srbije sa oko 1200 mladih ljudi između 15 i 30 godina.

Ministarstvo omladine i sporta je podržalo ovo istraživanje koje kaže da 58% mladih ne planira pokretanje sopstvenog biznisa u narednih 5 godina, dok je tek 7% mladih to već uradilo. Od 35% mladih koji žele da pokrenu biznis, većina je sa srednjom stručnom spremom dok je 41% njih nezaposleno. Najviše potencijalnih preduzetnika ima u Beogradu (53%) dok je u Vojvodini situacija obrnuta: čak 76% mladih Vojvođana/ki ne planira da se okuša u preduzetnišvu u narednih 5 godina.

57% mladih misli da je zaposlenje u javnom sektoru sigurno zaposlenje a 44% misli da je rad u državnoj upravi najbolje profesionalno iskustvo. Sa druge strane, mladi smatraju da preduzetnici ne zarađuju dovoljno niti u odnosu na uloženi rad i vreme niti u odnosu na rizik koji preuzimaju. Skoro polovina mladih smatra da je preduzetnička zarada mala i tek 1/3 mladih bi napustila siguran a lošije plaćen posao kada bi im se ukazala prilika da započnu sopstveni biznis. 37% ispitanika/ca ne bi napustilo siguran posao bez obzira na zaradu, dok 28% nije sigurno kako bi postupilo.

Žene u znatno većem procentu prednost daju sigurnom zaposlenju bez obzira na platu (42%) nego sopstvenom biznisu (31%), dok su te razlike kod muškaraca znatno manje (37 i 36%). Muškarci češće razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa u narednih 5 godina: 39% muškaraca i 32% žena planira da pokrene biznis za razliku od 62% žena i 53% muškaraca koji ne planiraju sopstveni biznis u narednim godinama. Muškarci su češće i vlasnici biznisa – 8% mladih muškaraca već ima sopstveni biznis naspram 6% mladih žena preduzetnica.

Ukupan ambijent za preduzetništvo je negativan, smatra 54% mladih dok čak 70% njih smatra da je u Srbiji veoma visok rizik za poslovanje. Da su mladi nedovoljno informisani o ceni pokretanja biznisa, pokazuje i podatak da 74% njih misli da je otvaranje firme skupo i komplikovano.

Međutim, šta bi mlade motivisalo da se upak okušaju u preduzetništvu? 66% njih bi pokušalo da ima materijalnu podršku države u prvim godinama rada, 54% - kada bi na tržištu vladala zdravija konkurencija, 52% - kada bi mogli da dobiju povoljan kredit i 46% - kada bi imali mogućnost da steknu iskustvo u vođenju posla. Mogućnost visoke zarade i želja da "budu sam svoj gazda" takođe ih motivišu na preduzetništvo.

Kako im pomoći? Razvijati biznis inkubatore pri lokalnim samoupravama u njihovim slobodnim prostorima. Smanjiti namete u prve 2 - 3 godine rada omladinskog mikrobiznisa. Obezbediti im obuke u realnom radnom okruženju i uvesti obrazovanje za preduzetnišvo kroz celokupan sistem obrazovanja. Ovo su neke od preporuka iz istraživanja koje je u celini dostupno na: http://www.gradjanske.org/page/civilSocietyDevelopement/sr/center/publications.html

Osim što pruža jasan uvid u to šta mladi u Srbiji misle o preduzetnišvu, cilj ovog istraživanja je da bude izvor informacija i preporuka svim predstavnicima privatnog, javnog i nevladinog sektora, odnosno svim relevantnim akterima koji svojim angažovanjem i konkretnim aktivnostima mogu motivisati mlade da pokrenu sopstveni biznis i time doprineti smanjenju nezaposlenosti u Srbiji.

Istraživanje "Mladi i preduzetništvo" sprovedeno je u okviru projekta "Državni službenik? – Ne hvala, ja sam preduzetnik!" kog finansira Ministarstvo omladine i sporta a sproveli su Program za mlade Građanskih inicijativa, Kancelarije za mlade opština Blace i Prijepolje i Kancelarije za mlade gradova Beograda i Bora.

Извор уреди