Štetna uredba o naknadi za zemljište?25. фебруар 2010.
BEOGRAD, 25. februara 2010. (Beta) - Savet za borbu protiv korupcije zatražio je od Vlade Srbije da u što kraćem roku stavi van snage uredbu kojom se određuje naknada po osnovu konverzije prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine.

Uredba je "neustavna, nesaglasna sa Zakonom o planiranju i izgradnji i ekonomski štetna", navodi Savet za borbu protiv korupcije, u pismima predsedniku Vlade Srbije Mirku Cvetkoviću, ministrima finansija i prostornog planiranja Diani Dragutinović i Oliveru Duliću.

"Uredba omogućava preraspodelu ogromnog državnog bogatstva na račun privilegovanih pojedinaca", ističu u Savetu.

Savet predlaže Vladi da donese novu uredbu u skladu sa Ustavom i Zakonom i to tako što će se naknada za konverziju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu utvrditi na način da se tržišna vrednost građevinskog zemljišta umanji za sve stvarne troškove pribavljanja prava korišćenja.


ИзворУреди