Београд: Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале до 28. фебруара


28. јануар 2010.
Београд/ Србија

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље са Кружним путем) у општини Чукарица може се обавити у згради Градске управе у 27. марта 43-45 (сала 2, сутерен) до 28. фебруара, радним данима од 9 до 15 часова.

Јавна седница одржаће се у истој згради 23. марта у 13 часова. Правна и физичка лица моћи ће пред Комисијом за планове Скупштине града Београда да образложе своје примедбе које су у писаном облику послате током јавног увида. Примедбе на планирана решења могу се у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, најкасније до 28. фебруара ове године.

Комисија за планове Скупштине града Београда је 22. децембра 2009. године утврдила овај нацрт, а јавни увид оглашава на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи.


ИзворУреди