Београд: Јавни увид у Нацрт плана регулације за колектор Железник–Сава


8. децембар 2010.
Београд/ Србија

Комисија за планове Скупштине града Београда утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за колектор Железник–Сава са мелиорационим каналима. План ће бити на јавном увиду од 8. децембра 2010. па до 12. јануара наредне године у згради Градске управе у улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) сваког радног дана од 9 до 18 часова.авна седница Комисије за планове Скупштине града Београда одржаће се 1. фебруара 2011. године у 13 часова у згради у улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену). У току јавне седнице сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези с нацртом плана у писаном облику, моћи ће да их образложе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. Примедбе на планирана решења могу се током јавног увида, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта 43-45, најкасније до 12. јануара 2011. године.

ИзворУреди