Београд: Адаптација пословног простора у вртић у улици Цара Душана


18. септембар 2009.
Београд/ Србија

Секретаријат за дечју заштиту објавио је јавни позив за избор најповољнијег понуђача коме ће бити поверена адаптација објекта у улици Цара Душана 87 у Земуну за потребе Предшколске установе „Др Сима Милошевић”. Овај пословни простор, у коме се некада налазила Пошта, добијен је од града на коришћење без надокнаде.

– Како се ради о пренамени простора, величине 95 квадратних метара, преградни зидови ће бити порушени и постављени нови, уклониће се постојећи подови, демонтирати столарија и браварија и поставити нова. Биће постављене нове водоводне, канализационе и електроинсталације и мокри чворови, а урадиће се и молерско-фарбарски радови. Објекат ће добити и нове бетонске стазе – рекла је за Беоинфо Љиљана Јовчић, секретар за дечју заштиту.

Овај пословни простор налази се у стамбеној згради изграђеној 1970. године. После адаптације у њему ће моћи да борави око 26 деце.

Извор уреди