Београд: Влада Републике Србије измирила обавезе за грејање објеката


9. децембар 2010.
Београд/ Србија

Управа за заједничке послове Владе Републике Србије измирила је данас све обавезе према ЈКП „Београдске електране” на име испоручене топлотне енергије у претходном периоду.Управа за заједничке послове Владе Србије уплатила је 70 милиона динара „Београдским електранама” на основу којих су све обавезе за грејање објеката под ингеренцијом Владе Србије у потпуности измирене.

ИзворУреди