Београд: Град Београд принуђен да коригује цену јавног градског превоза од 1. јануара


23. децембар 2010.
Београд/ Србија

Корекција цена јавног градског превоза у Београду за близу 20 одсто нужна је због диспаритета са ценом горива, које је од последње корекције 1. фебруара 2009. поскупело за 40 процената.Цена горива 1. фебруара 2009. износила је 75,3 динара по литру, а на данашњи дан износи 105,22.Пратећи пораст цене горива, а задржавајући ниво субвенција које град обезбеђује Градском саобраћајном предузећу „Београд” и другим превозницима како би маркице за превоз и појединачне карте биле јефтиније, повећање цена требало би да буде знатно веће. Имајући, међутим, у виду тренутну материјалну ситуацију, град се определио да цене повећа минимално, тј. до нивоа који гарантује редован број возила на улицама Београда.Цена маркице по новом ценовнику за запослене за прву зону износиће 2.680 динара, а за прву и другу зону 3.200 динара. За ученике основних школа износиће 600 односно 800 динара, у зависности од зоне, а за ученике средњих школа, студенте и пензионере 1.100 односно 1.500 динара.Цена појединачне карте купљене у продајној мрежи ван возила од 1. јануара биће 50 динара, а у возилу 100 динара.Цена доплатне карте није коригована, а град Београд ће и даље наставити да суграђанима обезбеђује субвенције.

ИзворУреди