Београд: Грађевински пакети за осам избеглих и интерно расељених лица у Обреновцу


15. децембар 2010.
Београд/ Србија

Председник општине Обреновац Жељко Јоветић потписао је данас уговоре о додели грђевинских пакета за осам избеглих и интерно расељених лица са територије ове општине. Помоћ обухвата материјал за изградњу кровова, мокрих чворова, унутрашње радове и дрвену столарију. Прошле недеље потписани су уговори о додели финансијске помоћи за куповину опреме како би се економски оснажиле избегле и интерно ресељене породице. Све ове активности део су реализације Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица који је Скупштина општине Обреновац усвојила ове године.– Данас настављамо са реализацијом Локалног акционог плана за избегла и интерно расељена лица. Пре неколико дана смо реализовали доходовне активности, а сада смо потписали уговор са осам породица о преузимању бесповратне помоћи у грађевинском материјалу. Укупна вредност помоћи је око 2.700.000 динара. На конкурс су се пријавиле 93 особе и комисија је, у складу са прописаним критеријумима, одабрала осам породица са којима смо данас потписали уговор – рекао је председник општине Обреновац Жељко Јоветић.У општини Обреновац званично је регистровано 5.944 избегла и интерно расељена лица, што је више од 8,25 одсто укупног броја становника. Усвајањем Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, општина Обреновац преузела је одговорност за решавање проблема ове осетљиве групе. Општи циљ овог документа је пружање више могућности приликом трајног стамбеног збрињавања и побољшања услова живота ове популације. На тај начин настоји се да се живот ових људи учини квалитетнијим и да се омогући њихова трајна интеграција у средину.Општина Обреновац ради и на спровођењу других мера предвиђених овим акционим планом. То је доградња грађевинских објеката, а у процедуру је ушла и додела сеоских домаћинстава избеглим и интерно расељеним лицима. Општина је обезбедила и све услове за изградњу стамбене зграде у Мислођину са 20 станова, у оквиру активности социјално становање у заштићеним условима.

Извор уреди