Београд: Добри пословни резултати ЈКП „Градске пијаце” и повећано поверење грађана


28. децембар 2009.
Београд/ Србија

Финансијски резултати на крају године, повећано поверење грађана, успешно започињање великих реформских пројеката, унапређивање услуге надгледањем квалитета намирница, постављање идентификационих табли, уклањање комуналног нереда око пијаца, само су неки од резултата који протеклу годину чине изузетно успешном за ЈКП „Градске пијаце”.

– Веома сам задовољан резултатима које смо постигли у овој години и нивоом залагања и професионалности свих запослених у „Градским пијацама”, који су овакве резултате учинили могућим. Ипак, снажна мотивација за још бољи рад постоји и због велике подршке грађана за све акције и пројекте које смо покренули, посебно у вези са пијацама трговима и уклањањем комуналног нереда – изјавио је мр Драган Пушара, директор ЈКП „Градске пијаце”, и додао да у наредној години очекује постизање још бољих резултата.

ЈКП „Градске пијаце” остварило је значајан напредак у свим сегментима пословања, уз истовремено смањење трошкова од 10 и повећање прихода од 15 одсто, наводи се у годишњем извештају овог предузећа, што је довело до остварене нето добити од преко два милиона евра. Израђена је Стратегија развоја са акционим планом, формирани су тимови за уклањање комуналног нереда око пијаца, усвојена политика квалитета и безбедности хране, започета је стандардизација према захтевима ИСО 9001.

У 2010. години Београђани ће након реконструкције дела пијаце „Земун” добити прву пијацу трг, а биће постављене и мобилне тезге. Пијаца „Блок 44” ће бити реконструисана и повећаног капацитета, започеће се са реконструкцијом пијаце „Ђерам”, а стратешки најважнији догађај биће уговарање стратешког партнерства за изградњу велетржнице „Београд” – главног дистрибутивног центра пољопривредних производа. У „Градским пијацама” најављују и промену политике цена закупа тезги којом ће се знатно смањити цене за реалне индивидуалне пољопривредне произвођаче, који су у евиденцији пољопривредних газдинстава Министарства пољопривреде.

Извор уреди