Београд: Донете измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2009.


16. децембар 2009.
Београд/ Србија

Скупштина града Београда донела је на данашњој седници измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2009. годину. Према речима Бориса Милутиновића, помоћника директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, укупна средства планирана овим програмом износе око 12,56 милијарди динара, што се изменама и допунама није ни променило.

– Нова одлука заправо представља прерасподелу ставки и активности Дирекције. Распоред стредстава сачињен је на основу сагледавања реалне процене могућности реализације појединих објеката, при чему су приоритет имали они чија је изградња уговорена или започета у ранијем периоду. Током наставка стекли су се услови за бржу динамику реализације од планиране за поједине објекте, а посебно за оне од интереса за град. С друге стране, радови на појединим објектима, због техничких проблема или немогућности решавања имовинско-правних односа, нису могли да се реализују према планираној динамици или се не могу реализовати због смањења укупно планираних средстава. Примера ради, код израде планске документације основни разлог за смањење средстава јесте доношење новог закона о планирању и изградњи, којим је престала обавеза израде програма за израду плана као његовог саставног дела. На основу тога, заустављена је израда 22 програма и тек када Скупштина града донесе одлуке о изради одговарајућих урбанистичких планова, наставиће се с даљим активностима – казао је Милутиновић.

Тако су за израду планске документације средства смањена са 326 на 220 милиона динара, за објекте и мрежу канализације са 1,795 милијарди на 1,6 милијарди динара, за припремање грађевинског земљишта за доделу са 29 на 10 милиона динара и за програм уређивања јавног грађевинског земљишта за изградњу капиталних саобраћајница са 5,47 на 5,06 милијарди динара. С друге стране, повећана су средства за саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром са 2,7 на 3,1 милијарду динара и за изградњу гробаља са 770 милиона на 1,26 милијарди динара. За објекте водоснабедевања који су у израдњи такође је повећан износ и то за пету етапу регионалног водовода Макиш–Младеновац, резервоар „Топчидерска звезда” и за реконструкцију цевовода на мосту „Газела” и ППВ „Беле воде”.

ИзворУреди