Београд: За „становање уз подршку” још четири милиона динара


28. децембар 2009.
Београд/ Србија

Секретаријат за социјалну заштиту закључиће са Асоцијацијом за промовисање инклузије Србије уговор о реализацији пројекта „Становање уз подршку за особе са интелектуалним тешкоћама у Београду”. За ове намене из градског буџета биће издвојена још четири милиона динара.

– Пројектом „становања уз подршку”, као посебног облика социјалне заштите, већ четири године обухваћене су 23 особе. Ово право могу да остваре ментално недовољно развијена лица лаке и умерене ометености која су способна за постизање одређеног степена самосталности. Корисницима се обезбеђује становање у становима намењеним за овај облик заштите, као и стручна подршка, надзор и други облици помоћи у самосталном живљењу. Настављањем реализације овог пројекта наставиће се и процес њиховог осамостаљивања и што успешније интеграције, уз уважавање њихових потреба и жеља, као и њихових реалних потенцијала – рекао је Владан Ђукић, секретар за социјалну заштиту.

Према његовим речима, један од циљева које овај вид заштите треба да обезбеди је и радно ангажовање корисника. Запошљавање и стицање новчане добити код ових корисника је необично важно за стицање и развијање осећаја о сопственим вредностима и уважавању од других. Сви корисници су покретни, са различитим степеном комуникационих способности, компетентности у вођењу бриге о себи и могућностима пружања узајамне помоћи.

Извор уреди