Београд: Због празника раније почиње штампање децембарских уплатница „Инфостанa”


28. децембар 2009.
Београд/ Србија

ЈКП „Инфостан” је због божићних и новогодишњих празника и скраћеног рока за дистрибуцију раније почело припрему и штампање уплатница обједињене наплате. На децембарском рачуну биће приказана задужења са прокњиженим уплатама закључно са 21. децембром ове године. Све уплате грађана после 21. децембра биће евидентиране на наредној уплатници, на којој ће износ бити умањен за уплаћену суму.

Грађани, као и до сада, имају право на попуст од пет одсто уколико измире своје обавезе до 15. јануара. Град Београд ће и у новој години наставити да помаже угрожене категорије становника, који имају права на субвенције при плаћању комуналних производа и услуга до 50 одсто.

Рок за рекламације на износе за текући месец је осам дана од дана пријема рачуна у радним јединицама ЈКП „Инфостан” или директно у комуналним кућама, у зависности од услуге која се рекламира, изузев износа за заједничку електричну енергију који се може рекламирати искључиво у радним јединицама „Инфостана”.

Ово комунално предузеће наставиће да прима предлоге и сугестије на изглед новог рачуна, као и рекламације на стање приказаног дуга на и-мејл адресу info@infostan.co.rs.

Истовремено, ЈКП „Инфостан” подсећа све грађане који имају неизмирене обавезе у 2009. години да измире своја задужења у року од 15 дана, јер ће у супротном надлежном суду подносити предлоге за дозволу извршења, у складу са важећим законима, наводи се у саопштењу овог комуналног предузећа.

Извор уреди