Београд: Конститутивна седница Организационог одбора за предају кандидатуре Београда за европску престоницу културе 2020.

19. мај 2010.
Београд/ Србија

Организациони одбор за кандидатуру Београда за европску престоницу културе 2020. године одржао је прву конститутивну седницу и формално започео припремну фазу за подношење кандидатуре. Према речима председника одбора и заменика градског секретара за културу Александра Пековића, на првој седници одређени су задаци и фазе у оквиру којих ће бити написан пројекат и испуњена апликација за кандидатуру.

– До краја године Организациони одбор ће одржати консултације са Европском комисијом и потписати протоколе о сарадњи са европским градовима и регијама које ће подржати кандидатуру Београда. Од данас почиње комуникациона кампања Београда, чија се прва фаза завршава крајем 2010. године, када ће Београд предати кандидатуру, чиме се завршава мандат овог одбора. Подсећам да је иницијатива да град Београд и званично преда кандидатуру до краја године донета на седници Скупштине града Београда 29. децембра 2009. године. Идеја да пројекат европске престонице иницира израду стратегије културног развоја Београда за период од десет година прихваћен је апсолутном већином – казао је Пековић.

Титула се стиче на период од годину дана и представља најзначајнији европски пројекат у области културе. Од других пројеката разликује се по свом обиму, трајању, видљивости, захтеваном поштовању високих стандарда, као и различитим видовима добити која се остварује на културном, социјалном и економском плану. Београд ће свој пројекат развијати са градовима Србије и градовима региона и Европе. На тај начин, београдска културна стратегија би управљала са два развојна процеса, оснаживањем културне позиције Београда у оквирима европских престоница и децентрализацијом културних токова у Републици Србији. Пројектом ће бити заступљена читава област културе од процеса планирања, статуса уметника и уметничких организација, преко односа цивилног и јавног сектора и тржишта културних добара до облика финансирања и поља законодавства. На путу Србије ка Европској унији, овај пројекат ће дати снажан допринос, а његовом реализацијом Београд се репозиционира у јединствени културни центар Европе.

Поред Александра Пековића, Организациони одбор чине Марко Маршићевић, заменик председника одбора (градски одборник), Дејан Васовић, градски архитекта, Милета Радојевић, члан Градског већа, Милица Грозданић, директор Завода за заштиту споменика културе града Београда, Пеца Поповић, новинар, Милан Лучић, директор „Дома омладине”, Небојша Бабић, уметник, Ивана Лучић-Тодосић, директорка „Београдске тврђаве”, и Предраг Милосављевић, професор на школи докторских студија Универзитета у Београду.

ИзворУреди