Београд: Набавка апарата за Градски завод за хитну медицинску помоћ


6. децембар 2010.
Београд/ Србија

Секретаријат за здравство обезбедио је средства за набавку више апарата за Градски завод за хитну медицинску помоћ. Ова установа добиће мини-лабораторију за одређивање крвне слике са бројачем крвних елемената, шест преносивих анализатора за одређивање маркера некрозе и величине инфаркта миокарда (АИМ) и три портабилна ултразвучна апарата са појединачном абдоминалном сондом.– Овим апаратима биће опремљене лекарске екипе на терену. Секретаријат за здравство континуирано прати рад Градског завода за хитну медицинску помоћ, како би побољшао квалитет рада лекарских екипа на терену. Он изискује брзо постављање дијагностике на лицу места, како би се пацијент што пре транспортовао у одговарајућу здравствену установу – рекао је градски секретар за здравство др Зоран Благојевић.

ИзворУреди