Београд: Нова возила у „Градској чистоћи”


1. децембар 2010.
Београд/ Србија

Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа” набавило је два нова возила, багер и булдожер, захваљујући којима је завршено уређење депоније „Винча”, саопштено је данас из тог предузећа.Како се наводи, багер ровокопач је намењен за копање земље и прављење канала, а истовремено служи за утовар земље у камионе. Новим булдожером нивелише се смеће, поравнавају се истовар и земљиште и праве се платои за нове истоваре отпада. Оба возила опремљена су врхунском електроником и климатизована су, што ће омогућити радницима овог предузећа да несметано обављају послове и по највећим врућинама. На депонији „Винча” биће постављена два контејнерска објекта – један за администрацију и раднике са просторијама за пресвлачење и купаоницама и други за мензу са хладном кухињом. Такође, израђује се колска вага, као и главни пројекат за изградњу нове трафо-станице. На јединој легалној депонији у Београду, недавно је завршена нова мобилна станица за претакање горива, проширена је и асфалтирана приступна саобраћајница до места за истовар отпада, реконструисана је улична расвета у самој депонији, а прилазна саобраћајница дужине три километра је окрпљена, делимично асфалтирана и означена хоризонталном саобраћајном сигнализацијом.На депонији „Винча” одлажу се кућно и кабасто смеће, као и земља и шут. Овај отпад се култивише у оквиру редовних активности, у које спадају и испитивање квалитета ваздуха, оцедних и подземних вода. Депонија се простире на више од 60 хектара површине и у потпуности задовољава потребе престонице, наводи се у саопштењу ЈКП „Градска чистоћа”.

ИзворУреди