Београд: Нови сегмент главног распона моста на Ади


30. децембар 2010.
Београд/ Србија

Мост на Ади продужен је данас за још 16 метара подизањем осмог сегмента, чиме је главни распон моста достигао 156 метара од осе пилона. Челични елемент од 340 тона је по хладном и магловитом времену безбедно довезен баржом са градилишта на Малој Ади и позициониран испод моста, а затим је помоћу „дерик” крана подигнут 22 метра, на висину коловозне конструкције. Током дана челични сегмент је спојен уз до сада изграђен део мостовске конструкције, а његово потпуно заваривање завршиће се у наредних десет дана.На делу градилишта на Малој Ади у току је предмонтажа следећа два челична сегмената главног распона, а њихова уградња очекује се током јануара. На самом главном распону монтирано је до сада седам пари косих каблова, док је на задњем распону завршена монтажа осмог пара. После завршетка изградње 175 метара бетонског дела пилона, приступило се скидању оплате и лифта са конструкције пилона, а сви даљи радови на постављању каблова и завршетку пилона одвијаће се уз помоћ крана.На приступним путевима мосту уклоњени су сви објекти на локацијама на којима ће извођачи бити уведени у посао почетком јануара, а у оквиру претходних радова постављене су и заштитне ограде око градилишта.

ИзворУреди