Београд: Отворен шалтер Службе катастра непокретности


22. децембар 2010.
Београд/ Србија

Услуге Републичког геодетског завода (РГЗ) – Службе катастра непокретности, грађани Вождовца од данас могу да користе у Услужном центру општине Вождовац (Устаничка 53). Вождовчани ће на новоотвореном шалтеру моћи да поднесу захтев за неки од докумената као што су копије плана парцеле, лист непокретности, поседовни лист, захтев за упис непокретности и пријаве промене на земљишту. С обзиром на то да су се ова документа до сада прибављала у Републичком геодетском заводу у улици 27. марта 45, отварањем испоставе РГЗ-а грађани ће лакше и брже доћи до потребних исправа. Вождовац је пета београдска општина у којој је РГЗ отворио свој шалтер.Од сада ће у општини Вождовац грађани моћи да подигну извод из копије плана, извод из листе непокретности, уверење о кућном броју, уверење о дечјем додатку и друге изводе из службене евиденције којима могу да остваре своја права.

ИзворУреди