Београд: Почела исплата накнада трудницама


11. август 2009.
Београд/ Србија

Од данас па до понедељка, 17. августа, 2.243 труднице са пребивалиштем у Београду добиће помоћ у износу од 35 одсто, односно разлику између износа накнаде зараде коју остварују из средстава обавезног зравственог осигурања, до пуног износа зараде. За овај вид помоћи град је обезбедио 37.493.000 динара. Све труднице помоћ ће добити на основу достављених података Републичког завода за здравствено осигурање.

Ова помоћ установљена је Одлуком о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града коју су одборници Скуштине града усвојили 11. фебруара. Одлуком је успостављено право запослених трудница на остваривање разлике између износа накнаде зараде коју остварују из средстава обавезног здравственог осигурања, до пуног износа основе накнаде зараде, односно- додатних 35 одсто средстава.

Право на овај вид помоћи, закључно са августом, остварило је 8.610 трудница, за шта је из буџета града опредељено 122.264.860 динара.

Незапосленим породиљама успостављено је право на једнократну новчану помоћ за свако рођено дете у износу од 40.000 динара.

Извор уреди