Београд: Прва регионална конференција земаља југоисточне Европе о питањима старења, под називом „Пред вратима Европске уније”


13. октобар 2009.
Београд/ Србија

Прва регионална конференција земаља југоисточне Европе о питањима старења и старости, под називом „Пред вратима Европске уније”, одржаће се 15. и 16. октобра у Београду. Свечано отварање конференције биће у свечаној сали Старог двора са почетком у 9 часова.

Конференција се одржава под покровитељством града Београда и Секретаријата за здравство, у организацији Клинике за геријатрију Клиничко-болничког центра „Звездара”, уз подршку Медицинског факултета и Удружења геријатара и геронтолога Србије.

На конференцији ће се окупити стручна јавност из Београда, земаља из региона Балкана, као и из европских земаља са циљем размене искустава и сазнања у суочавању са једним од највећих изазова савремене Европе, а то је демографско старење популације. Дефинисање и промоција улога и значаја локалних заједница и локалних ауторитета у области друштвене бриге и здравствене заштите популације биће у средишту дискусије овог скупа.

Конференција се одржава у октобру – Међународном месецу старих, а скупу ће присуствовати еминентни светски стручњаци у области геријатрије и геронтологије.

Србија је међу првим земљама у свету по демографској старости становништва, а Београд се издваја по највећем процентуалном учешћу старијих у укупној популацији. Оваква демографска структура представља изазов за све друштвене актере, а посебно за локалне ауторитете да на најадекватнији и најефикаснији начин одговоре на специфичне здравствене, социјалне и друге потребе популације која је у порасту.

Извор уреди