Београд: Представљен петогодишњи план Дома здравља „Др Милутин Ивковић”


24. децембар 2010.
Београд/ Србија

Стратешки план од 2011. до 2015. године Дома здравља „Др Милутин Ивковић” представљен је данас у присуству многобројних гостију и сарадника, којима се у име запослених и менаџмент тима обратила директорка др Славица Калезић-Милошевић. Свечаности је присуствовао председник општине Палилула Данило Башић са сарадницима.На првом месту у петогодишњем плану палилулског дома здравља истиче се мисија ове здравствене установе заснована на савременим професионалним стандардима. Наглашава се правовремено и адекватно реаговање на потребе и захтеве корисника, од појединца до заједнице, пружањем висококвалитетних здравствених услуга у циљу постизања најбољих могућих исхода по здравље. Истиче се и успешан партнерски однос са заједницом, као и са општином Палилула. Оријентација дома здравља јесте на кориснике услуга, а циљ је да поред болесних на прегледе долазе млади и здрави људи, како би унапредили своје здравље.

ИзворУреди