Београд: Презентација Нацрта плана детаљне регулације подручја око „Олимпа”


15. децембар 2010.
Београд/ Србија

У великој сали општине Звездара данас у 17 часова одржаће се јавна презентација Нацрта плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Д7а, Д7б, Д7ц, Д8а, Д8б, Д9а, Д9б, Д10а, Д11а и Д12а – „Олимп”. Подручје за које се доноси план је ограничено улицама Вјекослава Ковача, Ариљском, Мите Ружића, Милана Ракића и Арадском.Нацрт плана детаљне регулације биће на јавном увиду у згради Градске управе (сала II у сутерену) у улици 27. марта 43-45 до 15. јануара 2011. године. Информације о предложеним решењима даваће представници обрађивача плана радним данима од 9 до 18 часова. Овај нацрт плана изложен је и у просторијама општине Звездара, у малој сали на првом спрату, а информације о плану се могу добити сваког радног дана од 11 до 13 часова у канцеларијама 304 и 305.Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда биће одржана у згради Градске управе у улици 27. марта 43-45 (сала II у сутерену) 22. фебруара 2011. године у 13 часова. Примедбе на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, искључиво у писаној форми, до 15. јануара следеће године.

Извор уреди