Београд: Пројекти за бољи положај националних мањина на Савском венцу


6. децембар 2010.
Београд/ Србија

У општини Савски венац данас су представљени пројекти удружења грађана, који су везани за заштиту и унапређење права припадника националних мањина и етничких група, а чији је суфинансијер општина. Први је пројекат стоматолошке заштите, коју ће реализовати Женска асоцијација „Роса”, док је реализатор другог пројекта Удружење пријатеља Хиландара, које ће организовати специјализоване здравствене прегледе за представнике ромске националне мањине.На скупу је било речи и о осталим темама које су значајне за интегрисање Рома у друштвену заједницу, као што су образовање и становање, а посебно је наглашено да је најефикаснији начин за реализовање постављених циљева доношење локалних акционих планова.

Извор уреди