Београд: Резултати конкурса за финансирање пројеката из области образовања, социјализације и социјалне заштите Рома

7. април 2010.
Београд/ Србија

Секретаријат за социјалну заштиту – Комисија за избор пројеката друштвених и невладиних организација објавила је резултате два конкурса намењена ромској популацији. Први се односи на пројекте из области образовања одраслих, односно на припремне програме за полазак у школу и стицање квалификација и запошљавања ромске популације. Други конкурс је у вези са едукацијом, социјализацијом и социјалном заштитом ромске популације. Ове године финансираће се укупно 30 пројеката друштвених и невладиних организација и за те намене из градског буџета издвојено је девет милиона динара.

– Секретаријат за социјалну заштиту већ трећу годину заредом расписује конкурсе за пројекте чији су корисници припадници ромске популације с циљем њихове успешне, трајне и квалитетне социјализације. Циљ конкурса је да се, у складу са изменама и допунама акционог плана за расељавање нехигијенских насеља на територији Београда, подрже пројекти којима се реализују припремни програм за полазак у школу, као и пројекти квалификовања и запошљавања одраслих лица ромске популације. Ове године, од приспелих 27 пројеката, финансираће се њих десет. За пројекте из ове области издвојена су четири милиона динара. Из области едукације, социјализације и социјалне заштите, од приспелих 48, финансираће се 20 пројеката, за шта ће бити утрошено пет милиона динара. За пројекте друштвених и невладиних организација фокусиране на Роме и прошле године из буџета града издвојено је девет милиона динара. – рекао је Владан Ђукић, секретар за социјалну заштиту.

Своје пројекте друштвене и невладине организације мораће да реализују до краја године. Програми ће се финансирати у целости или делимично.

Извор

уреди