Београд: Семинар посвећен модернизацији услуга заштите старијих особа


18. септембар 2009.
Београд/ Србија

Први едукативни семинар посвећен модернизацији услуга заштите старијих особа под називом „Персонални асистент, шта и како?” биће одржан у понедељак, 21. септембра, у општини Врачар, у организацији Геронтолошког друштва Србије и ове општине.

На семинару ће бити представљен едукативни програм за персоналне асистенте за старије особе. Семинар је намењен свим професионалцима који раде у јавним установама и цивилним организацијама, а баве се заштитом старијих, али и незапосленим лицима евидентираним у Националној служби запошљавања како би се упознали са способностима, вештинама, задацима и улогама персоналног асистента.

Основни циљ је подршка развоју и увођењу иновативних и савремених приступа обезбеђивању помоћи и подршке вулнерабилним старијим грађанима и то промоцијом, успостављањем и развојем услуга персоналног асистента за старе. Семинар „Персонални асистент – шта и како?” похађаће и десет геронто-домаћица које су прошле године пружале помоћ у обављању свакодневних активности врачарским сениорима. Прошле године геронто-домаћице су обилазиле 126 Врачараца којима је била потребна њихова помоћ и подршка.

Извор уреди