Београд: Споразум о сарадњи општине Звездара и НСЗ Филијале за град Београд


5. децембар 2010.
Београд/ Србија

Споразум о дугорочној сарадњи између општине Звездара и Националне службе за запошљавање Филијале за град Београд биће потписан сутра.У име Националне службе за запошљавање Споразум ће потписати Драгана Конаков Радовановић, директорка Филијале за град Београд, а у име Градске општине Звездара Милан Поповић, председник општине.Циљ је да се постигне побољшање економског и социјалног статуса грађана општине Звездара, боља сарадња институција, предузетника, невладиног сектора спровођењем активних мера политике запошљавања и дефинисањем предлога развојних пројеката који могу бити финансирани кроз националне и међународне фондове.Споразум треба да допринесе интензивнијој сарадњи у области тржишта рада и запошљавања на општини Звездара као и изради потребних стратешких докумената, акционих планова у области запошљавања у складу са Стратешким планом развоја општине Звездара. Поред осталог, Споразум ће омогућити и израду заједничких предлога пројеката финансираних из националних и међународних фондова.

ИзворУреди