Београд: Сузбијање комараца, крпеља и системска дератизација

7. април 2010.
Београд/ Србија

Оријентациони програми Секретаријата за заштиту животне средине и сузбијања штетних организама на територији Београда и ове године обухватају програме сузбијања комараца, крпеља и програм системске дератизације.

– Ови програми сачињени су у складу са свим стручним захтевима, препорукама Светске здравствене организације и досадашњим искуством, a спроводе се ради биолошке контроле популације штетних организама на активним и потенцијалним жариштима и смањења њихове бројности на биолошки толерантан ниво у великим урбаним срединама. Ови послови су у искључивој зависности од биолошких, климатских, хидролошких, хигијенских, санитарних и других услова, који могу бити изразито променљиви и тешко предвидљиви у односу на померање граница развоја релевантних биолошких популација – рекла је др Оливера Вукићевић-Радић, начелница Одељења за мониторинг, заштиту од удеса и превентивну заштиту Секретаријата за заштиту животне средине.

Директне мере сузбијања комараца чини примена хемијских и биолошких препарата у циљу уништавања ларви и одраслих форми комараца. Сузбијање ларви комараца обављаће се на површинама у приобаљу Саве, Дунава и Колубаре, мелиорационим и трансмисионим каналима, сталним и повременим барама, природним капацитетима отпадних вода, шахтовима, ископинама, језерима и другим површинама (базени, фонтане, одводи). Ларвицидни третман изводи се континуирано, од марта до октобра. Сузбијање одраслих форми комараца обавиће се на зеленим површинама, у парковима, парк-шумама, дрворедима, на приобалном подручју, речним острвима, гробљима и у угроженим стамбеним зонама пре свега у централном делу града, на укупној површини до 64.000 хектара из авиона у једној акцији, на територији свих 17 градских општина. За третман одрасалих форми комараца уређајима са земље предвиђен је обим од око 55.000 хектара на годишњем нивоу.

Оријентациони програм сузбијања крпеља на територији Београда у току ове године планиран је у две акције на територији целог града, на око 10.000 хектара зелених површина, на којима је протеклих година утврђено присуство крпеља. Овим програмом предвиђено је третирање зелених површина у свим предшколским и школским установама на подручју свих 17 градских општина.

Систематска дератизација у Београду обухватиће објекте и површине у 17 градских општина. Овим програмом предвиђена је у 2010. години дератизација стамбеног фонда (око 650.000 станова и индивидуалних домаћинстава), око 400 хектара нехигијенских насеља, дератизација обала, приобаља река и потока, Аде Циганлије, Аде Хује и дератизација неуређених или делимично уређених слободних зелених и других јавних површина у околини стамбених зграда, на укупној површини од око 300 хектара.

Извор

уреди