Београд: Усвојена Одлука о одређивању зона на територији града Београда


28. децембар 2009.
Београд/ Србија

Одборници Скупштине града усвојили су данас Одлуку о одређивању зона на територији града Београда. Целокупна територија Београда, на његових 17 општина, подељена је на осам зона и екстра зоне становања, пословања, зеленила, комплекса термоелектране „Никола Тесла” и рударског басена Колубара.

– Након што је престала подела на градске и приградске општине, али и због промене у структури стамбеног и пословног ткива града, у последњих десетак година појавила се потреба за новим зонирањем Београда. Радна група имала је веома тесну сарадњу са представницима свих општина и трудила се да максимално уважи њихове сугестије. Критеријуми зонирања били су погодност локације, развијеност инфраструктуре, распрострањеност јавних објеката, доступност јавних служби, јавног градског превоза и покривеност планском документацијом. Нови начин зонирања исправио је поједине нелогичности, посебно у Новом Београду и Земуну, који су раније били третирани као једна зона, док су сада тамо три зоне. То је потпуно логично јер је привредна слика у Новом Београду последњих година потпуно промењена – рекао је члан Градског већа Оливер Глишић, образлажући предлог ове одлуке.

Глишић је истакао да је радна група посебан проблем имала са зонирањем приградских општина, нарочито Младеновца, Лазаревца и Обреновца јер су то већ формирана градска језгра, али је изразио уверење да је тај посао обављен максимално објективно.

Радна група ће у наредних годину дана примати сугестије заинтересованих, с циљем да евентуалне мањкавости буду исправљене.

Извор уреди