Београд: У водоводну мрежу могу само исправни водомери


27. мај 2011.
Београд/ Србија

Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и канализација” одржава водомере који се налазе на више од 160.000 мерних места у Београду. О њима се у оквиру Сектора мерења и контроле брине Погон водомера, који сервисира и замењује водомере на терену. Водомери који се скину са мреже носе се у Лабораторију за контролисање водомера.– Водомери се редовно замењују на сваких пет година и у лабораторији се прво фотографишу. На фотографији се види њихов пречник, број, стање и жиг и ти подаци се одмах уносе у базу података, како би могли да се дају на увид сваком ко поднесе рекламацију. Затим се растављају, одвајају се делови, мења се комплетан механизам, ако је стакло исправно, пере се или се ставља ново. Водомер се финално чисти пескарењем, проверава се да ли ваљано ради и регулише се да буде приближно тачан. Затим иде на уређаје за испитивање водомера, после чега долази контролор који ставља жиг и тако гарантује да је водомер исправан – каже Дејан Хинић, руководилац Сектора мерења и контроле.Водомери који не прођу контролу наново се сервисирају, а ако и после тога нису исправни, иду у отпад – посебно се одвајају стакла, гуме и месингана кућишта и они иду на рециклажу.У лабораторију на редован сервис стижу и покварени водомери, који су хитно замењени тамо где може да дође до већег оштећења имовине или истицања воде из цеви. Редовно се сервисирају и водомери за које су референти продаје после очитавања установили да не ради исправно.– Дневно у лабораторију стигне од десетак до 40 водомера, у зависности од доба године. Тако зими чешће долази до пуцања цеви и оштећења водомера, јер водомерна склоништа нису ваљано урађена или немају поклопце на шахтовима. Зато је за нас веома битно одржавање мерних места, њихова приступачност и услови у којима раде водомери, што је обавеза самих грађана, а они је често занемарују. Сви водомери који стигну на редован сервис обрађују се истог дана – каже Дејан Хинић.

ИзворУреди