Данило Солдатовић постао нови члан француске Националне академије медицине


14. фебруар 2006.

Магнезијум оксид

Париз/ Француска Ценећи доприносе које је наш токсиколог проф. др. Данило Солдатовић дао науци француска Национална академија медицине га је 14. фебруара 2006. године изабрала за дописног иностраног члана.

Ову почаст пре њега доживела су четворица српских великана, професори Београдског универзитета: биолог др Иван Ђаја, епидемиолог др Коста Тодоровић, хирург др Војислав Стојановић и педијатар др Боривој Тасовац. Француска Национална академија медицине тренутно има 66 дописних иностраних чланова (максимум је 100), од којих је једино професор Солдатовић са наших простора. Ова академија спада у велике академије; укупан број њених чланова ограничен је на 430.

Капитални допринос професора Солдатовића токсикологији састоји се у објашњењу механизма штетног деловања тешких метала, како на ћелијском нивоу живе материје, тако и у процесима ремећења нормалних активности ензима. Изводећи огледе са животињама, он је међу првима у свету извео кључне закључке о компетицији биоелемената и њихових антагониста – тешких метала. До најзначајнијих налаза професор Солдатовић је дошао пратећи учинке магнезијума, једног од животно важних биоелемената, у случајевима тровања оловом и кадмијумом.

Некрунисани краљ магнезијума, Француз др Ј. Дурлах (до сада објавио преко 140 научних радова о магнезијуму) деведесетих година прошлог века написао је професору Солдатовићу: Пре више деценија, када сте објавили прве резултате на ову тему, био сам задивљен оригиналношћу и квалитетом Ваших истраживања о односу металних загађивача и магнезијума. Дакле, магнезијум се појављује као прави, стварни физиолошки и фармаколошки антагонист токсичних метала. Тако се и последњи научни рад проф. Солдатовића, објављен у престижном научном часопису Magnesium research 2002. године, односи на магнезијум. У њему је на сажет начин изложена могућност човекове борбе са мором данашњице – тешким металима, неизбежним загађивачима животне средине. Наслов овог рада у преводу гласи: Метални загађивачи и биоелементи: ретроспектива интеракција магнезијума и токсичних метала. Његови потписници су поред проф. Солдатовића још и др Ј. Дурлах, два наша и два француска истраживача.

Данас, када се уђе у зграду Фармацеутског факултета у Београду, у делу у којем се налази токсикологија, види се натпис: Токсикологија – академик Данило Солдатовић.


Извор уреди