Корисник:Millbot/речник/властита имена

Властита имена. Додајте све падеже конкретног властитог имена. Имајте на уму следеће:

 • Властита имена обично немају множину.
 • Именице мушког рода имају само пет писаних облика (номинатив-акузатив, генитив-акузатив, датив-локатив, вокатив и инструментал), док именице женског рода обично имају шест (акузатив је различит).
 • Стављајте целу фразу у случају да је у питању властито име од више речи које садржи заједничке именице.
 • Код придева мушког рода генитив-акузатив и датив-локатив, а некад и номинатив, разликују одређени и неодређени вид.

Литература: Станојчић, Поповић, Граматика српскога језика, више издања.

АУреди

БУреди

ВУреди

ГУреди

 • Гаџин Хан
 • Гаџиног Хана
 • Гаџином Хану
 • Гаџин Хане
 • Гаџиним Ханом
 • Гаџина Хана
 • Гаџину Хану

ДУреди

ЂУреди

ЕУреди

ЖУреди

ЗУреди

ИУреди

ЈУреди

КУреди

ЛУреди

ЉУреди

 • Љуберађа
 • Љуберађе
 • Љуберађи
 • Љуберађу
 • Љуберађо
 • Љубераљом

МУреди

НУреди

 • Ниш
 • Ниша
 • Нишу
 • Нишем
 • Нишвил
 • Нишвила
 • Нишвилу
 • Нишвиле
 • Нишвилом

ЊУреди

ОУреди

ПУреди

РУреди

СУреди

 • Спомен парк Бубањ
 • Спомен парка Бубња
 • Спомен парку Бубњу
 • Спомен парче Бубњу
 • Спомен парком Бубњем
 • Спомен парк Бубањ
 • Спомен парка Бубањ
 • Спомен парку Бубањ
 • Спомен парче Бубањ
 • Спомен парком Бубањ

ТУреди

ЋУреди

УУреди

ФУреди

ХУреди

ЦУреди

ЧУреди

 • Чаир
 • Чаира
 • Чаиру
 • Чаире
 • Чаиром

ЏУреди

ШУреди