Београд: Могуће сметње у комуникацији са ГСП „Београд” због реконструкције телефонске централе — Други језици