Brojne nepravilnosti u trošenju budžeta za 2009.


16. децембар 2010.
BEOGRAD, 16. decembra 2010. (Beta) - Državna revizorska institucija (DRI) je utvrdila da su učinjene brojne nepravilnosti u trošenju budžeta za 2009. godinu, kao i da je u nekim slučajevima bilo i kršenja zakona.

Kontrola završnog računa budžeta za 2009. obuhvatila je oko 70 odsto budžetskih izdataka a kontrolisani su sedam ministarstava, Uprava za trezor i Narodna banka Srbije u delu koji se odnosi na raspolaganje budžetom.

Predsednik DRI Radoslav Sretenović je na predstavljanju izveštaja DRI o kontroli budžeta za 2009. rekao da je utvrđeno da se glavna knjiga Trezora ne vodi u skladu sa propisima, da država i dalje nema popis imovine, odnosno da ne postoji evidencija o imovini vrednoj oko 30 milijardi dinara, zatim da nije popisana ni finansijska imovina u iznosu od 3,4 milijarde dinara.

Ugovori o delu sklpljeni mimo propisa bili su u vrednosti, prema nalazima DRI, oko 77 miliona dinara a ugovaranjem javnih nabavki mimo utvrđenih procedura potrosena su 303 miliona dinara.


Извор уреди