Funkcioneri da prijave promene do 31. januara


30. децембар 2010.
BEOGRAD, 30. decembra 2010. (Beta) - Državni funkcioneri u obavezi su da do 31. januara 2011. godine, Agenciji za borbu protiv korupcije prijave promene u imovinskim kartama-stanje imovine i prihoda, veće od 3.500 evra, izjavila je direktorka Agencije Zorana Marković.

"Svaki funkcioner koji je imao promenu - pozitivnu ili negativnu u imovini veću od 3.500 evra, dužan je da od 1. do 31. januara 2011. godine, agenciji podnese izveštaj na propisanom obrascu koji se nalazi na sajtu agencije", rekla je Marković u izjavi agenciji Beta.

Ona je precizirala da su promene, manje od tog iznosa, a koje funkcioneri smatraju bitnim kao sto su promene u vlasništvu nad određenim nepokretnostima, promene zakupa, plate, radnog mesta, automobila, oni dužni da podnesu agenciji podneskom ili pismom.

Ona je istakla da će, za razliku od prve godine kada je agencija bila tolerantna i zbog određenih nejasnoća u zakonu dozvolila određenoj grupi funkcionera naknadno prijavljivanje imovine, od januara izuzetno striktno primenjivati zakon.


ИзворУреди