4. jul 2012.
Ženeva/ Švajcarska (Svet nauke) - Na seminaru u CERN-u, koji je upravo u toku, Joe Incadela (iz CMS kolaboracije) upravo je predstavio rezultate detekcije Higsove čestice preko dva najznačajnija kanala raspada ( i ). U kombinaciji ovi rezultati daju masu Higsove čestice od sa pouzdanošću od 4.9 sigma (verovatnoća da su rezultati tačni je skoro 99.999942%)!!!

Na osnovu obrađenih podataka sigurno je da je ovde reč o nekoj novoj čestici, do sada najmasivnijem bozonu sa osobinama sličnim Higsovom bozonu.

Za konačnu potvrdu rezultata i objavljivanje otkrića potrebno je 5 sigma. Danas objavljeni rezultati dobijeni su na osnovu obrađenih podataka iz 2011 i 2012. godine, dok se deo podataka iz 2012. godine još analizira. Detaljnije rezultate i povećanje stepena pouzdanosti treba očekivati krajem ove godine.

Na prezentaciji ATLAS kolaboracije koja je odmah usledela je objavljeno da je detektovan bozon na energiji 126.5GeV sa pouzdanošći od 5 sigma, što je dovoljno da otkriće bude zvanično objavljeno.