Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv korupcije


9. децембар 2010.
BEOGRAD, 9. decembra 2010. (Beta) - Međunarodni dan borbe protiv korupcije obeležava se danas, sa ciljem da se ukaže na rasprostranjenost ove negativne društvene pojave i promovišu efikasnije mere za njeno suzbijanje.

Ovaj dan obeležava se od 9. decembra 2004. pošto su godinu dana ranije Ujedinjene nacije usvojile Konvenciju protiv korupcije, čiji su ciljevi unapređenje i jačanje mera za efikasnije i uspešnije sprečcavanje i borbu protiv korupcije.

Srbija je Konvenciju prihvatila nakon što je 2005. godine ratifikovana u Skupštini SCG.

Srbija je 1. januara ove godine formirala Agenciju za borbu protiv korupcije, koja je zadužena za rešavanje sukoba interesa, vođenje registra funkcionera i njihove imovine, kontrolu finansiranja političkih stranaka i međunarodnu saradnju u borbi protiv korupcije.

Istraživanja među građanima Srbije pokazuju da stanovništvo najmanje poverenja ima u političke strukture, a smatra da je korupcija veoma zastupljena i u pravosuđu i zdravstvu.

Najviše se veruje vojsci, crkvi i predsedniku Republike, a raste poverenje građana i u policiju.

Povodom obeležavanaj Međunarodnog dana borbe protiv korupcije danas se održava i Konferencija Agencije za borbu protiv korupcije, a najavljeno je učešće predsednika Srbije Borisa Tadića i šefa delegacije EU u Srbiji Vensana Dežera.


ИзворУреди