Pokrenućemo istragu o trgovini organima


24. децембар 2010.
BEOGRAD, 24. decembra 2010. (Beta) - Ministarka pravde Snežana Malović rekla je da su srpski pravosudni organi preduzeli predistražne radnje u slučaju trgovine organima na Kosovu i navodi da je sigurna, imajući u vidu da je reč o ratnom zločinu, da će nadležni organi pokrenuti istragu.

"Ovaj predmet može biti test za međunarodnu zajednicu i moramo učiniti sve da ostvarimo punu saradnju, jer je nužno da utvrdimo istinu, i u tom pogledu izveštaj Dika Martija predstavlja veliki doprinos", rekla je Malovićeva za današnje Večernje novosti.

Ona je kazala da svi oni za koje se dokaže da su učestvovali u tom zločinu moraju biti izvedeni pred lice pravde i odgovarati za počinjena nedela.

"Srpsko pravosuđe je više puta do sada dokazalo da je sposobno da profesionalno postup", rekla je Malović.

Na pitanje šta je promenjeno u najnovijim izmenama Zakona o Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca koje su sačinjene u dogovoru sa Venecijanskom i Evropskom komijsijom, ona je rekla da će, pored sednice svih sudova, odnosno kolegijuma tužilaštva, kandidate za stalni sastav VSS i DVT moći da predloži i najmanje 20 sudija, to jest 15 javnih tužilaca.

"Tako se stvaraju uslovi da veći broj kandidata može da učestvuje u izbornom procesu. Pored toga, u cilju eliminisanja sumnje u politički uticaj na izbor članova VSS i DVT, predviđeno je da parlamentu može biti predložen samo kandidat koji je dobio najveći broj glasova kolega", rekla je Malović.

Prema njenim rečima, te izmene su u potpunosti usaglašene sa stavovima Evropske unije i da su na sednici Venecijanske komisije ti zakonski akti dobili podršku.


ИзворУреди