Srbi pripadnici Kosovske policije pod komandom Euleksa


12. decembar 2008.
Приштина-  (Beta) - Prištinski dnevnik Koha Ditore objavio je u petak službeno pismo Severne policijske stanice Mitrovica, kojim se policajci obaveštavaju o novoj liniji službenog komuniciranja, sa Euleksom umesto sa UNMIK-om.

Službeni memorandum je potpisao poručnik Predrag Vasović i dostavio je rukovodiocima policijskih ekipa, istražnoj jedinici i Task Force, preko komandanta Policijske stanice na severu Mitrovice, kapetana Milije Miloševića.

"Poštovane kolege, od 16 sati, dana 10. decembra 2008. godine pa nadalje, sve hitne izveštaja, izveštaje o situaciji kao i ostali izveštaji dostavljaju se Policijskoj operativnoj kancelariji Euleksa u Prištini", kaže se u pismu.

ИзворУреди