Tadić vratio parlamentu izmene zakona o PDV-u


31. децембар 2010.
BEOGRA, 31. decembra 2010. (Beta) - Predsednik Srbije Boris Tadić vratio je parlamentu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost kako bi skupština ponovo odlučivala, saopšteno je U PETAK iz kabineta predsednika države.

"Na osnovu člana 113. stav 1. Ustava Republike Srbije, vraćam Narodnoj skupštini Republike Srbije Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost na ponovno odlučivanje", navodi se u obrazloženju.

Tadić je ukazao da su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, u članu 1. procenjeni, između ostalog, prihodi od poreza na dodatu vrednost primenom posebne stope poreza na dodatu vrednost od osam odsto na usluge smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima.

"Na osnovu tako procenjenih prihoda, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, utvrđeni su rashodi i izdaci u članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu. Međutim, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ne sadrži istovetno rešenje koje je predviđeno Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu", navodi se u Tadićevom obrazloženju.

Dodaje se da se Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vredednost usluge smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima oporezuju po opštoj stopi PDV-a od 18 odsto, iz čega proizlazi da ovaj zakon nije usklađen sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu.


ИзворУреди