Uskoro prekršajne prijave, ima osnova i za krivične


17. децембар 2010.
BEOGRAD, 17. decembra 2010. (Beta) - Državna revizorska institucija (DRI) će uskoro podneti prekršajne prijave protiv korisnika budžeta za 2009. godinu koji su kršili propise, a kako Beta saznaje ima osnova i za pokretanje krivičnih postupaka.

DRI je u četvrtak predstavila izveštaj o kontroli završnog računa republičkog budžeta za 2009. godinu gde su navedene brojne nepravilnosti. Utvrđeno je da su kršeni i zakoni, pre svega Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o javnim nabavkama.

Suprotno Zakonu o budžetskom sistemu kontrolisani budžetski korisnici su za određene namene trošili više novca nego što je bilo opredeljeno. Tako je Ministarstvo poljoprivrede potpisalo ugovor sa kompanijom Hjuit Pakard o uvođenju informacionog sistema u iznosu od 329 miliona dinara, što je 115 miliona dinara više nego što je bilo odobreno. Zakon predviđa da se krivičnim delom smatra svaka isplata budžetskog novca koja je za milion dinara premašuje odobrenu svotu.

Ministarstvo poljoprivrede, kako je navedeno u izveštaju DRI, u svojim godišnjim izveštajima nije iskazalo prilive od kredita iz ranijih godina u iznosu od 4,8 milijardi dinara.

Državni revizori su procenili da su i drugi budžetski korisnici neopravdano sprovodili postupke hitnih javnih nabavki robe, pružanja usluga i izvođenju građevinskih radova u ukupnoj vrednosti 303,1 milion dinara.


ИзворУреди