Пиринчана плева као сировина за пнеуматике!

23. децембар 2014.
САД -  (ПРобјаве) - Отпатке који настају при жетви пиринча Гоодyеар ће почети да употребљава као еколошки прихватљив извор силике за газећи слој пнеуматика. Тиме ће допринети заштити животне средине и истовремено понудити потрошачима пнеуматике који омогућавају боље искоришћење горива.

Компанија Гоодyеар је уочила предности пиринчане плеве која је до сада завршавала на депонијама отпада, и почела да је употребљава као сировину за производњу пнеуматика који омогућавају боље искоришћење горива. Истраживачи у Гоодyеар центру за иновације у Акрону (САД) су после две године рада утврдили да пепео који настаје сагоревањем пиринчане плеве у процесу производње електричне енергије могу да употребе као ефикасан и еколошки прихватљив извор силике за пнеуматике. Силика је изузетно цењена у производњи пнеуматика због свог позитивног утицаја на возне карактеристике гуме. Кад се у смешу газећег слоја дода силика, чврстоћа пнеуматика се повећава, а његов отпор котрљања смањује, што заједно омогућава већи степен искоришћења горива и боље приањање на мокрој подлози. Преговори са потенцијалним добављачима који би могли да испоручују потребне отпатке компанији Гоодyеар су већ у току.

Стална настојања компаније да иновацијама очува животну средину резултирала су овим открићем којим се обезбеђује додатни извор силике и истовремено доприноси смањењу отпадне пиринчане плеве. Гоодyеар у свом процесу развоја континуирано тежи ка изради пнеуматика који ће у сваком погледу бити пријатнији за животну средину - како са аспекта самог процеса производње и употребљеног материјала, тако и у коначним перформансама производа и потрошњи горива. Успешно напредује и развој пнеуматика у чијој производњи се уместо нафте употребљава соја. Употребом сојиног уља у пнеуматицима могуће је продужити век трајања газећег слоја за 10 процената и смањити употребу уља на бази нафте за око 26,5 милиона литара годишње.

Извор уреди