Почела расправа о буџету за 2009.


22. децембар 2008.
Београд/ Србија (Бета) - Посланици Скупштине Србије почели су поподне расправу о предлогу буџета за 2009. годину којим су предвиђени приходи од 698,8 динара, расходи од 748,8 милијарди динара и дефицит у нивоу од 1,5 одсто бруто домаћег производа.

Расправи присуствује министарка финансија Диана Драгутиновић.

На дневном реду су и предлози одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2009. Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање.

Посланици ће расправљати и о предлозима закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, изменама и допунама Закона о царинској тарифи, о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама и о привременом изузимању од опорезивања порезом на доходак грађана одређених врста прихода.

Извор уреди