Akta pred Evropskim sudom pravde


23. februar 2012.
Brisel/ Evropa (Beta) - Evropska komisija je zatražila od Evropskog suda pravde da razjasni da li je kontroverzni međunarodni sporazum o borbi protiv falsifikovanja Akta (ACTA), „u skladu sa slobodom izražavanja i slobodom Interneta“, saopštila je evropska komesarka za pravdu i osnovna prava Vivijan Reding.

Protesti Minhenu
Slika: Usien.

Akta, čija je svrha zaštita intelektualne svojine i borba protiv piraterije, naišla je na žestoko protivljenje javnosti u Evropskoj uniji zbog odredbi koje omogućuju drakonska kažnjavanja, a devet zemalja članica, uključujući Nemačku i Holandiju, zamrzlo je ratifikaciju sporazuma ili je odložilo potpisivanje do daljnjeg.

Redingova je izdala saopštenje, kako se u naslovu navodi, „povodom slobode izražavanja i informisanja preko Interneta, pokušaja da se blokiraju veb sajtovi, 'zakonima tri upozorenja' i povodom Akte“.

„Slobode izražavanja i informisanja su za EU prava koja su fundamentalna, bez obzira na tehnološka sredstva i bez obzira na granice, i ugrađena su u Evropsku povelju o fundamentalnim pravima koja ima primat nad zakonima EU, uključujući međunarodne sporazume koje Unija zaključi“, saopštila je Redingova.

Prema tome, kako se dodaje, „Evropska unija podržava slobodan pristup Internetu i slobodu izražavanja i slobodu informisanja“ preko njega.

Vivijan Reding je ukazala da je intelektualna svojina Poveljom takođe priznata kao fundamentalno pravo, ali da ona „nije apsolutno fundamentalno pravo“ i da bi „evropska politika trebalo da cilja na uravnoteženo poštovanje oba ta prava, ne dovodeći u pitanje njihovu suštinu“.

Izvori

uredi