Beograd: Antić: Usvojenim rebalansom budžeta smanjen deficit za 5,8 milijardi dinara


1. decembar 2010.
Beograd/ Srbija

Predsednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Antić izjavio je danas da će usvojenim rebalansom budžeta deficit Beograda biti manji za 5,8 milijardi dinara nego što je to bilo planirano početkom godine. Prema njegovim rečima, smanjenje deficita je ostvareno naplatom dodatnih tekućih prihoda od 3,8 milijardi dinara, kao i u činjenici da je grad Beograd uspeo, kako je rekao, da svoje obaveze isfinansira s manjim obimom sredstava. – Pored smanjenja deficita budžeta, ovim rebalansom obezbeđena je dodatna preraspodela sredstava između budžetskih kokrisnika, koja garantuje potreban obim sredstava za sve one ključne funkcije grada Beograda. Posebno želim da pomenem da je rebalansom obezbeđeno dodatnih 200 miliona dinara za Sekretarijat za socijalnu zaštitu, kao i isplata do kraja godine svih vidova socijalnih naknada i subvencija koje građani ostvaruju, kao i sva prava iz Odluke grada o pomoći trudnicama i porodiljama. Rebalansom je obezbeđeno i dodatnih 200 miliona dinara za potrebe Zimske službe, jer postoji najava da je pred nama jaka zima, a grad Beograd mora biti dobro pripremljen za tako nešto. Takođe, ovim rebalansom obezbeđena su sredstva za pokrivanje duga „Beogradskih elektrana” za nabavku gasa od prošle sezone, koja iznosi 2,6 milijardi dinara – rekao je Antić.

IzvorUredi