Викиновости:Obaveze, aktivnosti i prava administratora

Administratori imaju sledeće obaveze, bave se sledećom aktivnostima i imaju sledeća prava:

Obaveze administratora uredi

Da rade na poboljšanju Vikinovosti

 • Da svuda i na svakom mestu dostojno predstavljaju Vikinovosti i njenu ideju
 • Da prate rad Vikikorisnika, da im prema svom znanju daju savete i uputstva
 • Da u slučaju konflikta i sukoba deluju na smirivanju istog
 • Da vode računa o tome da su Vikinovosti deo slobodne eciklopedije i da prilozi treba da budu pisani iz neutralne tačke gledišta.
 • Da dostave svoj mejl na koji će im se slati sve bitne informacije vezane za Vikinovosti (nije obavezno, ali je poželjno)

Aktivnosti administratora uredi

Administratori mogu da se bave, na Vikinovostima, nekim od sledećih aktivnosti sa spiska:

 • Da pišu članke iz oblasti koje žele
 • Da se bave hipertekstualizacijom tekstova
 • Da šalju slike koje ispunjavaju GNU licencna prava
 • Da se bave uređivanjem postojećih tekstova
 • Da se bave prevođenjem tekstova sa drugih Vikipedija
 • Da kreiraju botove u dogovoru sa drugim administratorima
 • Da najmanje nedelju dana pre upotrebe bota koji radi masovni unos ili sličnu bitnu promenu Vikinovosti, najave nameravanu aktivnost.
 • Da kreiraju, dodeljuju spomenice i priznanja, koja naročito početnicima daju osećaj podrške, priznanja i da neko prati njihov rad
 • Da se druže i da razmenjuju informacije
 • Da se bave drugim aktivnostima na dobrobit Vikinovosti

Svaki administrator bira aktivnosti kojima će da se bavi prema svojim afinitetima. Niko ne može biti nateran, niti se od njega očekuje da se bavi onim što ne želi ili ne zna!

Prava administratora uredi

 • Da brišu članke ili slike koje kreiraju Vandali ili hotimično napravljene članke Vikiurednika
 • Da predlažu Vikiurednike za unapređenje u status administratora

Prava birokrata uredi

Pored administratorskih prava birokrate mogu još i da:

 • Da predlažu unapređenje administratora u status birokrate.
 • Da po sprovedenom postupku sprovedu postupak unapređenja administratora u status birokrate
 • Za detaljnije pogledati obaveze i prava birokrata