Legalizacija eutanazije u Evropi

15. februar 2014.
Evropska unija -  (Beta) - Eutanazija je omogućena u više evropskih zemalja, ali je Belgija postala prva zemlja na svetu koja je dozvolila eutanaziju bez obzira na godine.

Eutanazija u svetu
Slika: Jrockley.

Belgijski parlament je velikom većinom glasova odobrio proširenje zakona o eutanaziji i na mlađe od 18 godina, čime je pokrenuto pitanje eutanazije u evropskim zemljama.

Belgijski zakon o eutanaziji usvojen 2002. godine, do sada se primenjivao samo na odrasle osobe, ali je proširenjem tog zakona Belgija postala prva zemlja koja omogućava eutanaziju dece.

Holandija i Belgija su jedine zemlje koje su legalizovale aktivnu eutaniziju, u kojoj se za eutanaziju primenjuju različite mehaničke metode ili hemijske supstance radi što bržeg izazivanja smrti. U Holandiji je eutanazija dozvoljena za starije od 12 godina.

Prema zakonu iz 2005. godine, u Francuskoj je dozvoljena, u određenim slučajevima, neka vrsta eutanazije, tako što se prekida terapija pacijentu, ali lekari ne smeju da sprovode aktivnu eutanaziju.

U Luksemburgu je taj zakon usvojen 2009. godine ali je zabranjen za maloletnike, dok je u Švajcarskoj na snazi direktna eutanazija, što znači da lekar može pacijentu da odredi smrtonosnu dozu nekog leka, ali taj lek pacijent mora sam da uzme.

U Norveškoj, lekar ima pravo da odluči da prekine terapiju pacijentu ako to zatraži pacijent na samrti ili članovi njegove porodice u slučaju da pacijent ne može da komunicira sa okolinom.

Izvor uredi