Masovni nestanak slonova u Keniji i Tanzaniji

6. septembar 2014.
Tanzanija/ Kenija (Beta) - Svetska fondacija za prirodu (WWF) saopštila je da je u Keniji i Tanzaniji zabeležen masovni nestanak slonova, što je zabrinulo naučnike.

Afrički slon
Slika: Laslovarga.

Video izveštaj koji je objavljen u gradu Aruši u Tanzaniji, pokazao je „zabrinjavajući broj“ mrtvih slonova u ekosistemu na području Mara - Serengeti.

Izbrojano je ukupno 192 ostataka jedinki slonovi, od čega je 117 nađeno u Keniji, a 75 u Tanzaniji.

Svetska fondacija za prirodu ocenjuje kao šokantno to što je 84 odsto ostataka slonovi na+enih u Keniji bilo van Nacionalnog rezervata Masai Mara i svakom su nedostajale kljove.

Te statistike su alarmirale društva za zaštitu prirode u Keniji i Tanzaniji koja pozivaju vlade tih zemalja da pojačaju aktivnosti na zaštiti slonova, ali i da nađu rešenje u borbi protiv krivolova i bolje zaštite slonove van zaštićenih područja.

Vlade Kenije i Tanzanije izrazile su zainteresovanost za saradnju sa stručnjacima za zaštitu prirode, kako bi se našla trajna rešenja za najugroženije vrste, poput slonova i nosoroga.

Svetska fondondacija za prirodu, koji sarađuje sa vladama u nalaženju rešenja protiv krivolova, identifikovao je područje Mau-Mara-Serengeti kao prioritetno i ulaže velika sredstva u njegovu zaštitu.

Ministar prirodnih resursa i turizma Tanzanije je u četvrtak objavio snimak iz vazduha prebrojanih slonova i pozvao dve zemlje na saradnju u borbi protiv krivolova i ilegalne trgovine proizvodima napravljenim od divljih vrsta životinja u toj oblasti.

U video izveštaju je prebrojano ukupno 7.535 slonova i 61.896 bivo.

Kao rezultat intenzivnih aktivnosti za zaštitu vrsta i staništa opšti trend brojnosti slonovi i bivola na području Mara-Serengeti je rastući - od 2.058 jediniki slona 1986. godine, do 7.535 jedinki 2014. Rast je takođe zabeležen i kod jedinki bizona- od 54.979 (1986. godine) do 61.896 (2014 godine).

Izvor

uredi