Pronađena prva vansolarna planeta slična Zemlji25. april 2007.
Ženeva/ Švajcarska Astronomi ženevske opservatorije su uz pomoć teleskopa SEO (Čile) uspeli da pronađu prvu potencijalno naseljivu vansolarnu planetu sličnu Zemlji! Udaljena je od Zemlje 20.5 svetlosnih godina u sazvežđu Vage.

Umetnička kompozicija 2005. godine pronađene planete OGLE-2005-BLG-390Lb
Slika: NASA.

Planeta, čiji je zvanični naziv Gliese 581 c, je 14 puta bliža zvezdi oko koje kruži za razliku od Zemlje. Temperatura na površini planete se kreće od 0 do 40 stepeni Celzijusa što je optimalna temperatura za život na planeti Zemlji. Radijus novootkrivene planete je oko 1.5 puta veći nego radijus Zemlje.

Pretpostavka je da na planeti ima vode u tečnom agregatnom stanju kao i da postoji eventualna mogućnost postojanja života na njoj. Masa ove planete je oko 4.83 puta veća od mase planete Zemlje. Orbitalni period planete iznosi 13 dana.

Prvu planetu ovog tipa pronašao je 1992. godine Majkl Mejdžor (Michel Mayor) sa iste opservatorije. Danas je poznato više od 200 takvih planeta.

Izvor

uredi