Skupština Kosova odbacila sporazum sa Makedonijom


17. oktobar 2009.
Priština/ Srbija

(Beta) Skupština Kosova nije na današnjoj sednici ratifikovala sporazum o demarkaciji granice sa Makedonijom, a predsednik Skupštine Jakup Krasnići nakon glasanja, pozvao je šefove poslaničkih grupa na konsultacije.

Za proglašavanje međunarodnih sporazuma, prema Ustavu Kosova, treba da glasa dve trećine poslanika.

U Skupštini Kosova ima 120 poslanika, a za potvrđivanje sporazuma sa Makedonijom glasalo je 67. Protiv sporazuma glasalo je sedam poslanika, a devet je bilo uzdržano.

Izvor

uredi