Studentkinja sam novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.