Počela rasprava o budžetu za 2009.


22. decembar 2008.
Beograd/ Srbija (Beta) - Poslanici Skupštine Srbije počeli su popodne raspravu o predlogu budžeta za 2009. godinu kojim su predviđeni prihodi od 698,8 dinara, rashodi od 748,8 milijardi dinara i deficit u nivou od 1,5 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Raspravi prisustvuje ministarka finansija Diana Dragutinović.

Na dnevnom redu su i predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2009. Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Poslanici će raspravljati i o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, izmenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi, o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama i o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda.

Извор

уреди